Aktuellt


 

 

Aktuellt på Wallåkra förskola och skola

Uppdatering gällande Corona, Covid 19, 12/3.

Vi följer de uppdateringar som kommer löpande från Folkhälsomyndigheten och Helsingborgs stad i ärendet, https://helsingborg.se/nyheter/information-om-coronavirussjukdomen-covid-19/ . 

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta, dvs mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. I nuläget påverkas inte vår verksamhet av viruset och skolplikten gäller som vanligt, däremot uppmanas alla att vidta försiktighetsåtgärder. Det innebär att alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta gäller såväl anställda som barn och elever. Vi rekommenderar också att icke skolpliktiga barn blir hemma om någon annan i familjen är hemma på grund av dessa symtom, för att ytterligare minska risken för smittspridning. I övrigt fortgår förskolans och skolans undervisning som planerat.

Vi kommer såklart att uppdatera fortlöpande om rekommendationerna förändras.

Vad händer om förskolan och skolan stänger?

Vi har en krisberedskap om så är fallet, vi följer utvecklingen och vid förändringar kommer uppdateringar att göras kontinuerligt. Vid ett beslut om stängning kommer skolledningen sammanställa information om vad som gäller. Denna information kommer att finnas tillgänglig här och den kommer också att nå elever, barn och vårdnadshavare via våra klassbloggar och via Tyra.

Kalendarium vt 2020

Skolan

8/1 Skolstart

10/2 Föräldraråd på skolan.

13/2 Skridskoåkning för åk. 2-6.

13/2 Tyck till om Vallåkra – Stadsbyggnadsnämnden finns hos oss på Ryav. 15, kl. 14-19, för att prata om förslaget på Översiktsplan 2021.

14/2 Alla Hjärtans dag!

v. 8 Sportlov

12/3 Simning för åk 2-6.

16/3 Studiedag, skola och fritids är stängt.

v. 15 Påsklov.

4/5 Studiedag, skolan är stängd, men fritids är öppet som vanligt.

v.21 Årlig lägerskola för åk 4-6.

 

Förskolan

13/2 Tyck till om Vallåkra – Stadsbyggnadsnämnden finns hos oss på Ryav. 15, kl. 14-19, för att prata om förslaget på Översiktsplan 2021.

16/3 Studiedag, skola och fritids är stängt.

23/3 Föräldraråd på förskolan.

2/4 Påskfest på förskolan.

14/4 Vårruset.

 

Läsårstider 2019/2020

Höstterminen 19/8-20/12 (höstlov v. 44)

Vårterminen 8/1-9/6 (sportlov v. 8 och sportlov v. 15)