Fritids


Fritids

Före skolan och efter skoldagens slut är alla elever på Wallåkra skola välkomna till vårt fritids på Hålabäck. Andreas och Viktor ansvarar för det övergripande upplägget på fritids, men här träffar barnen också Helena och Paulina, samt Eva-Lena, Marita och Nina från Solrosen.

På fritids ägnar vi oss åt en salig blandning av kreativa aktiviteter och fri lek. Vi försöker att vara ute mycket på gården eller i vår närmiljö.

På morgonen och senare på eftermiddagen samarbetar vi med vår 4-5:årsavdelning Solrosen, då vi öppnar och stänger tillsammans.