Fritids


Fritids

Före skolan och efter skoldagens slut är alla elever på Wallåkra skola välkomna till vårt fritids på Hålabäck. Andreas, Anna, Noor  och Viktor ansvarar för det övergripande upplägget på fritids, men här träffar barnen också Eva-Lena, Marita och Jessica från Solrosen.

På fritids ägnar vi oss åt en salig blandning av kreativa aktiviteter och fri lek. Vi försöker att vara ute mycket på gården eller i vår närmiljö.

På morgonen och senare på eftermiddagen samarbetar vi med vår 4-5:årsavdelning Solrosen, då vi öppnar och stänger tillsammans.

Följ oss gärna på Instagram på fritidswallåkra.