Fritids


Fritids

Efter skoldagens slut är alla elever på Wallåkra skola välkomna till vårt fritids på Hålabäck. Anna och Viktor ansvarar för det övergripande upplägget på fritids, men här träffar barnen också Jeanette, Jessica, Sandra och Lizette.

På fritids ägnar vi oss åt en salig blandning av kreativa aktiviteter och fri lek. Vi försöker att vara ute mycket på gården eller i vår närmiljö.