Grönadal 4-6


På Grönadal går eleverna på mellanstadiet, åk 4-6. Här arbetar Michael, Malin L, Annelie och Jenny som undervisande lärare. Hos oss jobbar också Andreas som resurs i gruppen och vår specialpedagog Karin A.

Vi arbetar utifrån olika teman i vår so/no undervisning, utifrån ett rullande 3-års schema, vilket är framtaget utifrån kursplanernas centrala innehåll. I vårt arbete har vi fokus på förmågorna, “the big five”, det är också viktigt för oss att i största möjliga mån knyta praktiska övningar till det teoretiska arbetet, för att skapa en större förståelse för innehållet.

Att använde digitala lärverktyg är också en viktig del i vår undervisning. Vi använder bland annat program som Pages, Keynote, Numbers, iMovie och Bookcreator.

Mer om vårt arbete kan ni följa i vår klassblogg.