Grönadal 4-6


På Grönadal går eleverna på mellanstadiet, åk 4-6. Här arbetar Helene, Malin och Jenny som undervisande lärare. Hos oss jobbar också Karin A, Viktor och Anna vid olika tillfällen under veckan.

Vi arbetar utifrån olika teman i vår so/no undervisning, utifrån ett rullande 3-års schema, vilket är framtaget utifrån kursplanernas centrala innehåll. I vårt arbete har vi fokus på förmågorna, “the big five”, det är också viktigt för oss att i största möjliga mån knyta praktiska övningar till det teoretiska arbetet, för att skapa en större förståelse för innehållet.

Att använde digitala lärverktyg är också en viktig del i vår undervisning, för att följa samhällsutvecklingen och förbereda våra elever så bra som möjligt för framtiden. Vi använder bland annat Pages, Keynote, Numbers och iMovie och när eleverna lämnar oss i åk 6, ska de behärska dessa program väl.

Mer om vårt arbete kan ni läsa på vår app, Wallåkraappen, som finns för både iPhone och för Android.

Schema åk 4 ht-16 Schema åk 5-6 ht-16