Kontakt


Kontaktinformation

E-post: info@wallakraskolaochforskola.se

Avdelningar:
Vallmon, 042-4537704  Vallmon
Blåklinten, 042-4537706  Blåklinten
Prästkragen, 042-4537705  Prästkragen
Solrosen, 042-4537707  Solrosen

Hålabäck, f-1, 042-4537708  Hålabäck
Trollskogen, 2-3, 042-4537709  Trollskogen
Grönadal, 4-6, 042-4537710  Grönadal

Övriga nummer:

Specialpedagog, Karin Andersson, 042-4537711  Specialpedagog
Rektor i förskolan och skolan, Jenny Hugosson, 042-4537703  Jenny Hugosson
Bitr. rektor i förskolan och skolan, Carola Pålsson, 042-4537702 Carola Pålsson

Skolbussen, 070-6203525

Skolsyster, Christel Anderberg, 070-5334461

Vid sjukanmälan av barn var vänlig ring respektive avdelning!