Prästkragen


Prästkragen

Avdelningen Prästkragen ligger på Hyllestigen i Vallåkra. Här jobbar Jeanette, Sofie, Rebecca och ibland också Lena, tillsammans med max 17 barn i åldrarna 1-3 år.

Vi samarbetar mycket med Blåklinten och Vallmon och barnen lär allteftersom känna både barn och personal på de andra avdelningarna.