Prästkragen


Prästkragen

Avdelningen Prästkragen ligger på Hyllestigen i Vallåkra. Här jobbar Maria, Sofie, Isabella och Jessica tillsammans med max 17 barn i åldrarna 1-4 år.

Vi samarbetar mycket med de andra avdelningarna och barnen lär allteftersom känna både barn och personal på de andra avdelningarna. När vi har tema i olika åldersgrupper slår vi också ihop oss med Vallmon och Blåklinten.