Solrosen


Solrosen

Avdelningen Solrosen ligger på Ryavägen 15 i Vallåkra. Här jobbar Eva-Lena, Nina och Lizette tillsammans med 19 barn i åldrarna 4-5 år.

Solrosen är vår avdelning med stora barn på förskolan. De befinner sig på samma gård som förskoleklassen och årskurs 1-3. Närheten till skolbarnen inbjuder till samarbete och gör övergången mellan förskola och skola mycket enklare för barnen.