Trollskogen 2-3


Trollskogen

DSC04493 (Custom)

På Trollskogen går eleverna i årskurs 2 och 3. Här jobbar Jessica, Sandra, Malin, Jenny och Annelie som undervisande lärare. Vid vissa tillfällen under veckan finns också Anna, Karin och Carola som resurser i arbetet.

Hos oss arbetar vi åldersblandat i temaarbetet, men delar upp oss årskursvis när vi arbetar med matematik, svenska och engelska. Att använda digitala lärverkyg är viktigt för oss och här börjar eleverna att bekanta sig med bland annat Pages, Keynote och iMovie.