Trollskogen 2-3


Trollskogen

DSC04493 (Custom)

På Trollskogen går eleverna i årskurs 2 och 3. Här jobbar Jessica, Malin O, Sandra, Jenny, Carola och Annelie som undervisande lärare. I gruppen finns också Sally som resurs och Helena som lärarassistent.

Hos oss arbetar vi åldersblandat i temaarbetet, men delar upp oss årskursvis när vi arbetar med matematik, svenska och engelska. Att använda digitala lärverkyg är viktigt för oss och här börjar eleverna att bekanta sig med bland annat Pages, Keynote och iMovie.