Förskola


Inför läsårsstart 21/22 har vi gjort en omorganisation i förskolan. Planeringen och förberedelserna inför detta har pågått under lång tid och vi ser nu fram emot en nystart!

Vi kommer även fortsättningsvis att ha fyra förskoleavdelningar men går från tre 1-4:års avdelningar och en 4-5:års avdelning till två 1-3:års avdelningar, en 3-4:års avdelning och en 4-5:års avdelning.

För oss är trygghet, trivsel, gemenskap och tydliga rutiner extra viktigt. Vi värnar om att barnen ska lära sig att lyssna på varandra och att vi ska ha roligt tillsammans genom leken. I arbetet vill vi vara i olika lärmiljöer och därför är utevistelsen extra viktig för oss, både på våra egna gårdar och i närmiljön.