Förskola


Vi bedriver vår förskola i fyra avdelningar. Tre 1-4:års avdelningar och en 4-5:års avdelning.

För oss är trygghet, trivsel, gemenskap och tydliga rutiner extra viktigt. Vi värnar om att barnen ska lära sig att lyssna på varandra och att vi ska ha roligt tillsammans genom leken. I arbetet vill vi vara i olika lärmiljöer och därför är utevistelsen extra viktig för oss, både på våra egna gårdar och i närmiljön.