Förebyggande arbete


Elevhälsans förebyggande arbete

Elevhälsan består av den del som ligger under skolhälsovården, men också av det förebyggande arbetet som vi jobbar med i det dagliga arbetet med barnen på förskolan och eleverna i skolan.

Där är gemensamma uppgifter, diskussioner, olika samarbetsövningar och lekar viktiga. Vi jobbar med detta inom ramen för våra olika ämnen i skolan, men också schemalagda ”elevhälsopass” regelbundet i alla grupper.