Solrosen


Solrosen

Avdelningen Solrosen ligger på Ryavägen 15 i Vallåkra. Här jobbar Marita och Sofie tillsammans med 12 barn i åldrarna 4-5 år.

Solrosen är vår avdelning med stora barn på förskolan. De befinner sig på samma gård som förskoleklassen och årskurs 1-3. Närheten till skolbarnen inbjuder till samarbete och gör övergången mellan förskola och skola mycket enklare för barnen,  t.ex i samband med öppningar och stängningar samarbetar vi dagligen med fritids.