Aktuellt


Aktuellt på Wallåkra förskola och skola

Nu tar våra elever ett välförtjänt jullov fram till den 10/1-23, så vårterminen startar. Den 16/1 bjuder vi in till ett informationsmöte inför skolvalet 23/24. Då välkomnar vi våra blivande 6-åringar, men också övriga som är intresserade av att veta mer om vår skola.

Skolvalet pågår från den 1/12 till den 31/1. Mer om skolvalet kan du läsa på:

 https://helsingborg.se/forskola-och-utbildning/grundskola/skolval/  

De barn som redan går i förskolan hos oss är garanterade plats i skolan, men måste såklart göra skolvalet precis som alla andra. Inför kommande läsår har vi utrymme för ytterligare ett par barn i förskoleklass. Inför läsåret 23/24 finns det också ett par platser tillgängliga i åk, 3 och 4. Den som vill ställa sig i kö kontaktar oss också på info@wallakraskolaochforskola.se, meddela då elevens namn, födelsedatum och adress. Sedan gör ni skolvalet i dec/jan. 

Följ oss gärna på Facebook (Wallåkrabygdens förskola och skola) och Instagram (fritidswallakra och wallakraforskolaskola) för lite mer aktuella uppdateringar!


 

Läsårstider 2022/2023

15/8-22- 7/6-23

Skolstart Ht den 15/8 kl. 08.00

Avslutning Ht 22/12-22

Skolstart Vt den 10/1 kl. 08.00

Sommaravslutning 7/6-23

Stängda studiedagar för både förskola och skola:

10/10, 9/1, 13/3

Lov

v.44 Höstlov

v.8 Sportlov

v.14 Påsklov

1/5 Lovdag

18-19/5 Lovdag

5-6/6 Lovdag