Kontakt


Kontaktinformation

E-post: info@wallakraskolaochforskola.se

Avdelningar:
Vallmon, 0727-428098  Vallmon
Blåklinten, 0727-428107  Blåklinten
Prästkragen, 0727-428104  Prästkragen
Solrosen, 0727-429439  Solrosen

Hålabäck, f-1, 0727-429996  Hålabäck
Trollskogen, 2-3, 0727-429441  Trollskogen
Grönadal, 4-6, 0727-429451  Grönadal

Övriga nummer:

Rektor i förskolan och skolan, Jenny Hugosson, 0727-427842  Jenny Hugosson
Bitr. rektor i förskolan och skolan, Carola Pålsson, 0727-427712 Carola Pålsson

Specialpedagog, Eva-Lena Eklöf, 0727-420292 Eva-Lena Eklöf

Skolsyster, Margurite Reimertz, 0733-230849 Margurite Reimertz

Vid sjukanmälan av barn var vänlig ring respektive avdelning!