Hålabäck – F-1


Vårt arbete i F-1an

På Hålabäck går barn i förskoleklassen och årskurs 1. Här arbetar Sandra och Ida som undervisande lärare. På Hålabäck träffar eleverna också Nina och Noor, som arbetar som resurser i gruppen, Anna som är socialpedagog och Carola som ansvarar för kartläggning och specialundervisning.

Vi börjar varje dag med en gemensam samling som kan innehålla högläsning, massage, rörelse eller någon liten svenska-eller matteövning. Därefter arbetar vanligtvis förskoleklassen med sina uppgifter och ettorna med sina, men möjligheten finns att arbeta ”över gränserna”.

Temaarbetet arbetar båda grupperna med tillsammans och ibland vi har också blandade grupper i bokstavsarbete och olika matteteman. För förskoleklassbarnen blandas kreativt arbete med fri lek och barnens ork och intresse sätter ramarna för hur mycket vi gör av det ena eller det andra.

Mer om vårt arbete kan ni följa i vår klassblogg.