Trollskogen 2-3


Trollskogen

DSC04493 (Custom)

På Trollskogen går eleverna i årskurs 2 och 3. Här jobbar Jessica, Johanna och Jenny som undervisande lärare. I gruppen finns också Noor och Nina som resurser, Eva-Lena som specialpedagog och Carola som jobbar med kartläggning.

Hos oss arbetar vi åldersblandat i temaarbetet, men delar upp oss årskursvis när vi arbetar med matematik, svenska och engelska. Att använda digitala lärverkyg är viktigt för oss och här börjar eleverna att bekanta sig med bland annat Pages, Keynote, iMovie och Polylino såklart!