Trollskogen 2-3


Trollskogen

DSC04493 (Custom)

På Trollskogen går eleverna i årskurs 2 och 3. Här jobbar Jessica, Carola och Jenny som undervisande lärare. I gruppen finns också Andreas som resurs och Eva-Lena som specialpedagog.

Hos oss arbetar vi åldersblandat i temaarbetet, men delar upp oss årskursvis när vi arbetar med matematik, svenska och engelska. Att använda digitala lärverkyg är viktigt för oss och här börjar eleverna att bekanta sig med bland annat Pages, Keynote, iMovie och Ugglo såklart!