Fritids


Fritids

Före skolan och efter skoldagens slut är alla elever på Wallåkra skola välkomna till vårt fritids på Hålabäck. Andreas, Noor  och Nina ansvarar för det övergripande upplägget på fritids.

På fritids ägnar vi oss åt en salig blandning av kreativa aktiviteter och fri lek. Vi försöker att vara ute mycket på gården eller i vår närmiljö.

På morgonen och senare på eftermiddagen samarbetar vi med vår 4-5:årsavdelning Solrosen, då vi öppnar och stänger tillsammans. Detta görs som en del i samarbetet mellan förskolans äldre barn och skolan, men sker främst i förskolans lokaler. Vi ser att det ger en trygg övergång till skolan för våra förskolebarn.

Följ oss gärna på Instagram på fritidswallakra.