Prästkragen


Prästkragen

Avdelningen Prästkragen ligger på Hyllestigen i Vallåkra. Här jobbar Rebecca, Johanna och Margit, tillsammans med ca. 17 barn i åldrarna 1-4 år.

Vi samarbetar mycket med Blåklinten, stänger och öppnar tillsammans och barnen lär allteftersom känna både barn och personal på de andra avdelningarna.Tillsammans med Blåklinten har vi vår Pippigrupp, för våra äldsta barn på avdelningarna, som ses för pedagogisk verksamhet under veckan. Barnen känner både varandra och oss vuxna på båda avdelningarna.