Skolhälsovård


Skolhälsovård / Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar med elevernas medicinska och psykosociala hälsa. Både genom det förebyggande arbetet, men också när behov uppkommer. Elevhälsan på plats består av:

Eva-Lena Eklöf, Specialpedagog

Margurite Reimertz, Skolsyster

Christoffer Zaar, Skolkurator

Jenny Hugosson, Rektor

Därtill finns Skolpsykolog, genom JC Psykologimottagning AB.

Elevhälsans medicinska del

Här nedan beskrivs kort basprogrammet för elevhälsans medicinska del. Det som beskrivs är det minsta antalet kontakter som eleven bör ha med skolsköterskan. För en del elever kan antalet besök vara fler, beroende av elevens behov.

I förskoleklass – Hälsoundersökning och hälsodeklaration från föräldrarna. Skolsköterskan stämmer av med BVC och följer upp längd/vikt/syn/hörsel. Elev och vårdnadshavare kommer på hälsobesök.

I åk 2 – Undersökning och vaccination. Längd/vikt följs upp och MPR-vaccin ges.

I åk 4 – Hälsoundersökning och vaccination. Hälsodeklaration från föräldrarna. Skolsköterskan följer upp längd/vikt/rygg. Eleven kommer på hälsobesök och DTP-vaccin ges.

I åk 5 – Vaccination, HPV-vaccin ges numera både till pojkar och flickor.

I åk 6 – Vaccination, MPR-vaccin.