Grönadal 4-6


På Grönadal går eleverna på mellanstadiet, åk 4-6. Här arbetar Michael, Malin L, och Jenny som undervisande lärare. Hos oss jobbar också Eva-Lena specialpedagog i gruppen.

Vi arbetar utifrån olika teman i vår so/no undervisning, utifrån ett rullande 3-års schema, vilket är framtaget utifrån kursplanernas centrala innehåll.

Hos oss arbetar vi oftast i åldershomogena grupper, men värnar också om ett nära samarbete mellan alla elever på mellanstadiet. I arbetet försöker vi att, i största möjliga mån knyta praktiska övningar till det teoretiska arbetet, för att skapa en större förståelse för innehållet.

Att använda digitala lärverktyg är också en viktig del i vår undervisning. Vi använder iPads som lärverktyg, en till en, bland annat med program som Pages, Keynote, Numbers, iMovie och Bookcreator. Vi använder också digitala läromedel via Gleeups Portal och använder Ugglo som komplement till skolans bibliotek.

Mer om vårt arbete kan ni följa i vår klassblogg.