Grönadal 4-6


På Grönadal går eleverna på mellanstadiet, åk 4-6. Här arbetar Lina, Malin L, och Jenny som undervisande lärare och Eva-Lena som är specialpedagog i gruppen. Även Andreas, som främst arbetar på Fritids, finns som resurs i gruppen under veckan.

Vi arbetar utifrån olika teman i vår so/no undervisning, utifrån ett rullande 3-års schema, vilket är framtaget utifrån kursplanernas centrala innehåll.

Hos oss arbetar vi oftast i åldershomogena grupper, men värnar också om ett nära samarbete mellan alla elever på mellanstadiet. I arbetet försöker vi att, i största möjliga mån knyta praktiska övningar till det teoretiska arbetet, för att skapa en större förståelse för innehållet.

Att använda digitala lärverktyg är också en viktig del i vår undervisning. Vi använder iPads som lärverktyg, en till en, bland annat med program som Pages, Keynote, Numbers, iMovie och Bookcreator. Vi använder också digitala läromedel via Gleeups Portal och använder Plylino som komplement till skolans bibliotek.

Mer om vårt arbete kan ni följa i vår klassblogg.