Om oss


Välkommen till Wallåkra skola och förskola!

Det ska vara roligt, meningsfullt och utvecklande att vara både barn, elev och personal på Wallåkra förskola och skola. Vår vision är att bedriva en verksamhet där alla ska känna sig välkomna och där allas dag ska kännas meningsfull. Vi vill att varje individ hos oss ska ges möjlighet att utveckla sina olika förmågor så mycket som möjligt. Hos oss är det lika viktigt att arbeta med individen som med hela gruppen, vi vill att alla ska utveckla en förståelse både för sina egna och andras behov.

Genom detta fokus lägger vi grunden för ett livslångt lärande och förutsättningar för en god måluppfyllelse.

Lite mer om oss:

Vi är den lilla förskolan och skolan i naturskön miljö. Vi bedriver verksamhet från förskola till och med årskurs 6.

På vår förskola, Buketten, finns 3 avdelningar. Prästkragen och Vallmon där de yngsta barnen från 1-4 år går och Solrosen som är en avdelning för våra 4-5-åringar.

I skolan är vi uppdelade i tre olika hus, där f-1, 2-3 och 4-6 undervisning bedrivs. Vi arbetar både åldersblandat och åldershomogen i klasserna. Hur vi organiserar oss varierar beroende på förutsättningar och behov. Då förskoleklassen tillhör skolan är det viktigt för oss att de ska känna det redan från början. Vi arbetar tillsammans med ettorna, men på förskoleklassbarnens villkor, lekfullt och stimulerande.

Hos oss ska det vara roligt att lära. Det tematiska arbetet har stor betydelse hos oss. Vår övertygelse är att alla barn och elever lär bättre utifrån ett sammanhang, vilket vi får genom det tematiska arbetet. I temat är det viktigt för oss att knyta samman så många av våra ämnen som möjligt och att blanda teori med praktik, för att skapa en bättre förståelse och meningsfullhet. I arbetet är det av stor vikt för oss att utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Vi ägnar mycket tid åt att försöka att ha både gruppen och individen i fokus. Samtidigt som elevernas individuella behov och utveckling är viktiga är det också av största vikt att våra elever lär sig att visa hänsyn till andra och fungera bra i sociala sammanhang.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och på våra klassbloggar.