Förskola


Vår förskola är organiserad i 3 avdelningar, två 1-4:års avdelningar och en 4-5:års avdelning. Våra äldsta barn i förskolan går på Solrosen, som ligger granne med förskoleklass och åk 1. Det ger oss möjlighet till ett nära samarbete med skolan, vilket ger en naturlig övergång till skolan när tiden är inne för det.

För oss är trygghet, trivsel, gemenskap och tydliga rutiner extra viktigt. Vi värnar om att barnen ska lära sig att lyssna på varandra och att vi ska ha roligt tillsammans genom leken. I arbetet vill vi vara i olika lärmiljöer och därför är utevistelsen extra viktig för oss, både på våra egna gårdar och i närmiljön.