Skola


Eleverna på vår skola hittar ni i tre olika hus. Hålabäck (f-1) och Trollskogen (2-3) på Ryavägen 15 och Grönadal (4-6) på Ryavägen 38.

På vår skola arbetar vi både i åldersblandade och i kunskapshomogena grupper, beroende på vilket vi bedömer som bäst för lärandet inom det aktuella ämnesområdet.